Gezinstherapie, systeemtherapeut, holistisch therapeut, energetisch therapeut, kinesiologie

G E Z I N S T H E R A P I E


Voel jij dat het nodig is om in jullie gezin iets te doorbreken of te veranderen? Is er iets ingrijpends gebeurt waardoor de balans in jullie gezin kwijt is? Of merk je dat je moeite hebt met het ouderschap? Ik begeleid ouders en gezinnen bij:

 • Rouw en verlies
 • Ingrijpende gebeurtenissen, kort of langer geleden
 • Ernstige ziekte in het gezin en de periode hierna
 • Voorbereiden van kinderen en ouders op aankomend verlies 
 • Depressie en burn-out van ouders of kinderen
 • Angsten
 • Hooggevoeligheid
 • Nieuwetijdskinderen
 • Emoties die hoog opspelen
 • Onrust in het gezin
 • Moeite om echt bij je gezin aanwezig te zijn, vluchtgedrag
 • Scheiding, ook als jullie deze goed voor willen bereiden voor de kinderen
 • Verstoorde gezinsdynamiek
 • Ruzie tussen ouders of kinderen
 • Twijfelen over de opvoeding
 • In je kracht staan als ouder


Staat jouw hulpvraag er niet bij? Ik weet dat er veel meer kan spelen dan wat ik opnoem. Bovenstaande is een selectie van wat ik vaak tegenkom in mijn praktijk, maar ik weet dat iedere situatie uniek is en andere problemen met zich mee brengt. Wat jouw situatie ook is, ik hoop dat je vertrouwt dat wat jij ervaart of voelt niet gek is, en dat dit de tijd is om dat te verwerken of aan te kijken.

Ik werk in gezinnen meestal met de ouders, tenzij ik merk dat er iets nodig is bij de kinderen. Ik geloof dat alles wat jij als ouder bij jezelf heelt, heelt voor je kinderen. Pas dan kun je dat geven aan je kinderen en er onvoorwaardelijk zijn, wat er ook gebeurt. Hoe ik werk kun je zien in mijn werkwijze, daarbij voel ik altijd per situatie wat er nodig is, omdat jij en je gezin uniek zijn en dat mag vooral zo blijven! Voel jij dat het tijd is om een afspraak te maken, bel of mail me dan. 

Intake beide ouders met uitgebreid advies                                                                             € 120                

Individuele sessie ouder of kind vanaf 6 jaar                                                                            € 95                                              

Bewust ouderschap, groep van maximaal 8 personen                                                          € 177
4 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur, waarin alles draait om 
bewust opvoeden. Hoe bewuster jij bent van jezelf en wat je meeneemt, 
hoe bewuster jij om kunt gaan met je gezin.
De bijeenkomsten bestaan uit het delen van ervaringen, opstellen met poppetjes,
meditaties, advies en meer. Als extra krijg je een biologische wrijfolie cadeau. 

Ouder in balans                                                                                                                              € 370
2 sessies Touch for Health, 2 sessies Innerlijk Kindwerk of opstellingen

Kind in balans                                                                                                                                 € 350
2 sessies Touch for Health, 2 sessies Innerlijk Kindwerk/ opstellingen/
op de kaart

Gezin in balans, opvoeden vanuit je hart                                                                              € 1444
Traject van 10 persoonlijke of gezamenlijke sessies, 
afgestemd op jullie hulpvraag.
Online leeromgeving met uitgebreide informatie, oefeningen en meditaties. 
De thema's die je kunt verwachten zijn: opvoeden vanuit je hart, 
gezinsdynamiek, trauma, intergenerationeel trauma, de invloed van trauma,
het familiesysteem, de overlevingsstand, angsten, rouw en verlies, emoties, nieuwetijdskinderen, hooggevoeligheid, voeding en alles wat ik nog meer 
belangrijk vind om te delen.