R O U W T H E R A P I E

In ieders leven komt het uiteindelijk voor, het verlies van een dierbare. Gelukkig hebben we allemaal de veerkracht om hier mee om te gaan. Soms kan het echter zijn dat er in korte tijd zoveel gebeurt dat de rek eruit is, het lukt niet meer om er zelf boven op te komen. Of het verlies is zo onverwachts en/of traumatisch zoals bij zelfdoding, dat er een grote schok plaatsvindt, zowel emotioneel, lichamelijk, spiritueel als mentaal.

Bij kinderen die op jonge leeftijd een dierbare verliezen zie je dat de rouw vaak in stukken komt. Het ene moment zijn ze heel verdrietig, het andere moment zijn ze al weer heerlijk aan het spelen en lijken ze alles te zijn vergeten. Kinderen leven in het moment. Ook moeten ze naast rouwen verder met hun ontwikkeling en dat kan lang niet altijd tegelijk. Als ze de ruimte krijgen om over het verlies te praten, te herdenken en te herinneren is dit vaak al voldoende. Toch kan het zijn dat een kind op enig moment vastloopt, misschien als je denkt dat alles al lang verwerkt moet zijn. Dit kan in overgangsfasen gebeuren, als er afscheid genomen moet worden van een vertrouwde situatie, maar ook op volwassen leeftijd. De link wordt dan niet altijd meer gelegd met het eerdere verlies, toch kan dit onder de huidige problemen liggen. Daarom is het goed om kinderen die jong te maken krijgen met verlies of een ingrijpende situatie in de gaten te houden en hier rekening mee te houden.

Je kunt ook te maken krijgen met levende rouw. Dit is een stuk wat vaak niet herkend wordt maar wat je misschien wel herkend als ouder van een kind met een ernstige ziekte, ontwikkelingsachterstand, handicap of iets anders. Naast de zorg voor jouw kind, die soms heel zwaar kan zijn is er ook nog het verlies van dingen die voorheen wel normaal waren of voor gezonde kinderen om jullie heen gewoon kunnen. Dit kan zwaar zijn en eenzaam voelen.

Ook kinderen die te maken krijgen met ernstige ziekte in het gezin krijgen te maken met levende rouw. Alles wat normaal was is plotseling anders en dat heeft een grote impact.  Kinderen zijn flexibel en passen zich in moeilijke situaties vaak aan. Dit is niet erg als het tijdelijk is, het kind hierin gezien wordt en het de kans krijgt om na een tijd weer gewoon kind te zijn,  zonder zich aan te passen. Blijft het kind zich echter ongemerkt aan passen ten koste van zichzelf, dan kan het zijn dat het kind op gegeven moment vast loopt en dit laat zien in gedrag. Dit kan zich ook pas uitten op volwassen leeftijd in de vorm van burn-out, ziekte, depressie of andere klacht.

In al deze gevallen kun je bij mij terecht voor advies, therapie en ondersteuning. Wil je weten wat je als ouder kunt doen voor je kind in geval van rouw of een ingrijpende gebeurtenis zoals scheiding of ernstige ziekte? Vaak is het al voldoende om hier zelf als ouder informatie over te hebben en te weten wat past bij jouw kind. Ook als leerkracht of professional kun je terecht met vragen. Soms kan het fijn zijn om ervaringen te delen met anderen, dan kun je als volwassene of kind ook terecht in 1 van de groepen voor rouw en verlies. Kijk daarvoor onder workshops